Garanti

LANDSDÆKKENDE GARANTI FOR VVS-ARBEJDE

DS Garanti

Virksomheder der er medlem af DS Håndværk & Industri er omfattet af DS-garanti, når de arbejder for private forbrugere.

DS-garantien sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.​​

Dækker udgifter op til 75.000 kr.

Garantiordningen dækker udgifter op til kr. 75.000 inkl. moms.

Garantiordning

  • DS-garanti dækker ved virksomhedsophør
  • ​Hvis virksomheden, der har lavet arbejdet skulle ophøre eller gå konkurs, er du stadig sikret. Får du medhold i din sag, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.
  • DS-garanti er uvildig ​Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.
  • Hurtig udbedring af fejlen ​Hvis Håndværkets Ankenævn har givet dig medhold i din sag er der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet.​